blahobyt

Manželství "dobré pro zdraví"

blahobyt Manželství "dobré pro zdraví"
Anonim

Manželství se jeví jako dobré pro duševní i tělesné zdraví, zvláště u těch, kteří se již řadu let věnují oddanosti, podle redakce studenta BMJ.

David Gallacher, specialista v pediatrii, a John Gallacher, čtenář na Cardiffské univerzitě, říkají, že manželé mají tendenci žít déle než jejich jediní kolegové a že instituce "pravděpodobně stojí za to vynaložit úsilí".

Podle autorů mají ženy ve spáchaných vztazích tendenci mít lepší duševní zdraví, potenciálně proto, že kladou "větší důraz na důležitost vztahu".

Mezitím si vdaní muži obvykle užívají lepší fyzické zdraví v důsledku pozitivního vlivu ženského partnera na jejich životní styl.

Autoři však poznamenali, že lidé v napjatých vztazích pravděpodobně zažijí horší duševní zdraví než singletony, zatímco adolescentní vztahy jsou často spojeny se zvýšeným rizikem depresivních symptomů.

Poznamenali, že cesta lásky "může být plná nebezpečí", ale že dopad stabilních dlouhodobých vztahů na dlouhověkost je "dobře zaveden".

Nicméně dodali: "Zdá se, že předtím, než bude Cupid přinést čistý přínos pro zdraví, je zapotřebí určitý stupeň zralosti."

Lékaři Poradenství